Las 50 frases en japonés más importantes para turistas en Japón

¿Vas de viaje a Japón y quieres aprender por lo menos a decir palabras básicas como “Perdón” y “Gracias”? Aquí tienes la lista de las 50 frases que debes aprender para irte de turista.

1. Básicas
はい hai
いいえ īe no
こんにちは! konnichi wa! ¡hola!
さようなら! sayōnara adiós
すみません sumimasen disculpe; oiga
大丈夫です。 daijōbu desu. no hay problema
お願いします。 onegai shimasu por favor
どうもありがとう dōmo arigatō muchas gracias
どういたしまして dō itashimashite de nada
初めまして、_です。 hajimemashite, ____desu mucho gusto, soy ______
メキシコ人です。 Mekishiko-jin desu. Soy mexicano
どうぞよろしく dōzo yoroshiku Es un placer
失礼します。 shitsurei shimasu Con permiso
日本語がわかりません。 nihongo ga wakarimasen No entiendo el japonés
英語が話せますか? eigo ga hanasemasu ka? ¿Habla inglés?
お世話になりました。 o-sewa ni narimashita Le agradezco sus atenciones.
道に迷いました。 michi ni mayoimashita Me perdí.
__駅はどこですか? __eki wa doko desu ka? ¿Dónde está la estación?
トイレはどこですか? toire wa doko desu ka? ¿Dónde está el baño?
2. Letreros
入口 iriguchi entrada
出口 deguchi salida
男性 dansei hombres
女性 josei mujeres
押す osu empujar
引く hiku jalar
営業中 eigyō-chū abierto
準備中 junbi-chū cerrado
3. De compras
これは何ですか? kore wa nan desu ka? ¿Qué es esto?
__、お願いします。 ____, o-negai shimasu Deme ______
これを一つください kore wo hitotsu kudasai Deme uno de estos.
これはいくらですか? kore wa ikura desu ka? ¿Cuánto vale esto?
一人です。 hitori desu. Una persona.
いただきます! itadakimasu! ¡Provecho!
乾杯! kanpai! ¡Salud!
ごちそうさまでした。 gochisōsama deshita ¡Gracias por la comida!
これでいいです。 kore de ii desu. Así está bien.
お勘定お願いします。 okanjō onegai shimasu La cuenta, por favor.
4. Salud
気分が悪いです。 kibun ga warui desu. Me siento mal.
熱があります。 netsu ga arimasu. Tengo fiebre.
めまいがあります。 memai ga arimasu. Tengo mareo.
下痢をしています。 geri wo shite imasu. Tengo diarrea.
ここが痛みます。 koko ga itamimasu. Me duele aquí.
お腹が痛いです。 onaka ga itai desu. Me duele la panza.
お腹がすきました。 onaka ga sukimashita. Tengo hambre.
のどが渇きました。 nodo ga kawakimashita. Tengo sed.
5. Exclamaciones
すごい! sugoi! ¡Genial!
おいしい! oishii! ¡Delicioso!
かわいい! kawaii! ¡Qué lindo!
きれい! kirei! ¡Qué hermoso!
面白い! omosihroi! ¡Qué divertido!
やばい! yabai! ¡Qué bárbaro!
危ない! abunai! ¡Es peligroso!
痛い! itai! ¡Duele!