Frases en japonés básicas

はい Hai 

いいえ Īe No

そう です か? Sō desu ka? ¿en serio?

そう です ね… Sō desu ne… Tienes razón…

ほんとう です か? Hontō desu ka? ¿de verdad?

おはよう ございます Ohayō gozaimasu Buenos días

こんにち は Konnichi wa Buenas tardes

こんばん は Konban wa Buenas noches

おやすみ なさい Oyasumi nasai Que descanses

では、また Dewa, mata Hasta luego

また あした! Mata ashita Hasta mañana

さようなら Sayōnara Adiós

き を つけて! Ki o tsukete ¡Cuídate!

ひさしぶり です ね! Hisashiburi desu ne! ¡Qué milagro!

はじめまして Hajimemashite Mucho gusto

どうぞ よろしく Dōzo yoroshiku Es un placer

こちら こそ Kochira koso Igualmente

ありがとう ございます Arigatō gozaimasu Se lo agradezco

どうも ありがとう Dōmo arigatō Muchas gracias

どう いたしまして Dō itashimashite De nada

おげんき です か? O-genki desu ka? ¿Cómo estás?

げんき です Genki desu. Estoy bien.

すみません Sumimasen Discúlpame

ごめんなさい Gomen nasai Perdón

だいじょうぶ ですか? Daijōbu desu ka? ¿Te encuentras bien?

だいじょうぶ です Daijōbu desu. No hay problema.

しつれい します Shitsurei shimasu Con permiso

はい、どうぞ Hai, dōzo Sí, adelante

おねがいします Onegai shimasu Por favor (se lo suplico)

わかりました Wakarimashita Entiendo (entendí)

わかりません でした Wakarimasen deshita No entiendo (no entendí)

もう いちど Mō ichido Otra vez

ちょっと まって ください Chotto matte kudasai Espere un momento por favor

おめでとう ございます! Omedetō gozaimasu! ¡Felicidades!

おたんじょうび おめでとう! O-tanjōbi omedetō! ¡Feliz cumpleaños!

がんばって! Ganbatte! ¡Ánimo! (¡Tú puedes!)

すごい! Sugoi! ¡Qué bien!

すばらしい! Subarashii! ¡Increíble!

なに?! Nani?! ¿!Qué!?

どうして? Dōshite? ¿Por qué?

たすけて! Tasukete! ¡Auxilio!

いただきます! Itadakimasu! ¡Provecho! (antes de comer)

かんぱい! Kanpai! ¡Salud! (en un brindis)

もしもし? Moshi moshi? ¿Bueno? (por teléfono)

お世話になります O-sewa ni narimasu Le agradezco sus cuidados