La hora en japonés

Para decir la hora en japonés no solo debes saber los números, también debes tener una noción de cómo funcionan los sufijos contadores. Básicamente solo debes agregar al número los sufijos contadores correspondientes a la hora que quieras decir.

Cómo decir las horas

Para decir “en punto” se utiliza el sufijo -ji, que se le agrega al número.

1時 いちじ ▶️ ichi-ji La una
2時 にじ ▶️ ni-ji Las dos
3時 さんじ ▶️ san-ji Las tres
4時 よじ ▶️ yo-ji Las 4
5時 ごじ ▶️ go-ji Las 5
6時 ろくじ ▶️ roku-ji Las 6
7時 しちじ ▶️ shichi-ji Las 7
8時 はちじ ▶️ hachi-ji Las 8
9時 くじ ▶️ ku-ji Las 9
10時 じゅうじ ▶️ jū-ji Las 10
11時 じゅういちじ ▶️ jū-ichi-ji Las 11
12時 じゅうにじ ▶️ jū-ni-ji Las 12

6時に起きます。
6-ji ni okimasu.

Me paro a las seis en punto.    (la hora se marca con ni)

10時に寝ます。
10-ji ni nemasu.
Me duermo a las diez en punto.

Se le pude poner antes gozen para indicar AM y gogo para indicar PM, y se le pude poner –han. para decir “y media”.

午前6時半に起きます。
Gozen 6-ji-han ni okimasu
.
Me paro a las 6 y media AM.

Todos los usos de la partícula で (de)

11.5 Usos de la partícula de

a) Para marcar lugar

喫茶店でコーヒーを飲みました。
Kissaten de kōhī wo nomimashita.
Bebí café en la cafetería.

図書館で本を2冊借りました。
Toshokan de hon wo ni-satsu karimashita.
Pedí prestados dos libros en la biblioteca.

駅の前で友達に会いました。
Eki no mae de tomodachi ni aimashita.
Me encontré con un amigo enfrente de la estación.

毎日の会社で働きます。
Mainichi no kaisha de hatarakimasu.

子供が庭で遊びます。
Kodomo ga niwa de asobimasu.

先生は日本の大学で英語を教えます。
Sensei wa Nihon no daigaku de eigo wo oshiemasu.

b) Para marcar herramienta

名前を鉛筆で書きます。
Namae wo enpitsu de kakimasu.

ナイフで肉を切ります。
Naifu de niku wo kirimasu.

漢字で名前を書きます。
Kanji de namae wo kakimasu.

友達と電話で話しました。
Tomodachi to denwa de hanashimashita.

c) Para indicar material

卵と砂糖でお菓子を作りました。
Tamago to satō de okashi wo tsukurimashita.

肉と野菜で料理を作りました。
Niku to yasai de ryōri wo tsukurimashita.

木で机やイスを作ります。
Ki de tsukue ya isu wo tsukurimasu.

d) Para indicar medio de transporte

(kuruma, hikōki, chikatetsu, shinkansen, jitensha, jidōsha…)

地下鉄で銀座まで行きます。
Chikatetsu de Ginza made ikimasu.

電車でここへ来ました。
Densha de koko e kimashita.

駅からバスで大学へ行きます。
Eki kara basu de daigaku e ikimasu.

タクシーで帰りましょう。
Takushī de kaerimashō.

e) Para indicar cantidad

リンゴは5個で400円です。
Ringo wa go-ko de yon-hyaku-en desu.

学生はみんなで130人です。
Gakusei wa minna de hyaku-san-jū-nin desu.

全部で1000円です。
Zenbu de sen-en desu.

f) Para indicar causa

風で会社を休みました。
Kaze de kaisha wo yasumimashita.

病気で学校を休みました。
Byōki de gakkō wo yasumimashita.

強い風でドアが開きました。
Tsuyoi kaze de doa ga akimashita.

来週仕事で神戸に行きます。
Raishū shigoto de Kōbe ni ikimasu.

g) Para indicar como modo un número de personas

一人で行きます。
Hitori de ikimasu.

二人で行きましょう。
Futari de ikimashō.

寿司を自分で作ります。
Sushi wo jibun de tsukurimasu.

私と一緒に来ました。
* Watashi to issho ni kimashita.

Todas las formas de conjugación del verbo en japonés

A continuación tienes una lista de todas las formas del verbo en japonés por su nombre:

Nombre de la forma Fomra en hiragana Traducción al español
FORMAS FORMALES  
presente afirmativo formal たべます
tabemasu
come
presente negativo formal たべません
tabemasen
no come
pasado afirmativo formal たべました
tabemashita
comió
pasado negativo formal たべません でした
tabemasen deshita
no comió
presente continuo afirmativo formal たべて います
tabete imasu
está comiendo
presente continuo negativo formal たべて いません
tabete imasen
no está comiendo
pasado continuo afirmativo formal たべて いました
tabete imashita
estuvo comiendo
pasado continuo negativo formal たべて いません でした
tabete imasen deshita
no estuvo comiendo
invitativo formal たべましょう
tabemashō
comamos
FORMAS COLOQUIALES
presente afirmativo coloquial たべる
taberu
come
presente negativo coloquial たべない
tabenai
no come
pasado afirmativo coloquial たべた
tabeta
comió
pasado negativo coloquial たべなかった
tabenakatta
no comió
presente continuo afirmativo coloquial たべて (い)る
tabete (i)ru
está comiendo
presente continuo negativo coloquial たべて (い)ない
tabete (i)nai
no está comiendo
pasado continuo afirmativo coloquial たべて (い)た
tabete (i)ta
estuvo comiendo
pasado continuo negativo coloquial たべて (い)なかった
tabete (i)nakatta
no estuvo comiendo
invitativo coloquial たべよう
tabeyō
comamos
FORMAS VOLITIVAS
volitivo presente afirmativo たべたい
tabetai
quiero comer
volitivo presente negativo たべたくない
tabetakunai
no quiero comer
volitivo pasado afirmativo たべたかった
tabetakatta
quise comer
volitivo pasado negativo たべたくなかった
tabetakunakatta
no quise comer
FORMAS IMPERATIVAS
imperativo formal たべて (ください)
tabete (kudasai)
come (por favor)
vetativo formal たべないで (ください)
tabenaide (kudasai)
no comas (por favor)
imperativo coloquial たべなさい / たべろ
tabenasai / tabero
¡come!
imperativo coloquial たべるな
taberuna
¡no comas!
gerundio afirmativo たべて
tabete
comiendo
gerundio negativo たべないで / たべず (に)
tabenaide / tabezu (ni)
sin comer; sin haber comido
connativo afirmativo たべた
tabetara
al comer / si comiera
connativo negativo たべなっかたら
tabenakkatara
al no comer / si no comiera
condicional afirmativo たべれば
tabereba
si comiera
condicional negativo たべなければ
tabenakereba
si no comiera